Diensten

Ruime ervaring

De zaakvoerder van SB solutions, Architect Peter Van Gysegem, heeft een ruime ervaring in de renovatie- en restauratiesector en de bouwpathologie.

De zaakvoerder studeerde af als architect in 1982. Naast diverse projecten in nieuwbouw en vooral renovatie van gebouwen is hij ook actief geweest als gerechtsdeskundige. Vanuit deze praktijkervaring is hij zich gaan specialiseren in de pathologie van de vochtproblematiek in de bouw.
Tevens maakt hij deel uit van verschillende commissies en werkgroepen van het WTCB die verband houden met dit deelgebied van de bouwpathologie, onder andere de werkgroep VOCHT IN GEBOUWEN - Bijzonderheden van opstijgend vocht die de nieuwe Technische Voorlichtingsnota 252 heeft samengesteld. 
De diagnoses en technische adviezen worden steeds door de zaakvoerder zelf uitgevoerd.

Waarom beroep doen op een gespecialiseerd raadgever?

Veel te vaak wordt de diagnose van vochtproblemen niet of te laat aangevat. Hoe dan ook, in alle gevallen moeten het probleem en de oorzaken accuraat en –nog belangrijker- objectief onderzocht worden.

Dit impliceert de tussenkomst van personen met de nodige kwalificaties, kennis en expertise om een dergelijk onderzoek te voeren. Waarom haalt men er niet gewoonweg een bouwkundig expert bij? Algemeen gesproken is het hoogst onwaarschijnlijk dat deze over de nodige kennis en achtergrond beschikt om een dergelijke, gespecialiseerde taak aan te vatten. Men kan het vergelijken met het onderscheid tussen algemene en gespecialiseerde geneeskunde.  Een expert in vochtproblemen is een eigenlijke ‘bouwpatholoog’, gespecialiseerd in zijn vakgebied.

Conclusie

Waarom een gespecialiseerd expert?

  • Het aanstellen van een gespecialiseerd expert is van groot belang wanneer de juiste oorzaak van pathologische vochtproblemen moet worden achterhaald.
  • Er bestaan geen ‘shortcuts’: grondig onderzoek naar vochtproblemen vergt de nodige tijd en geld. Een volledige en objectieve diagnose kan op het einde van de rit echter tot belangrijke besparingen leiden!
  • Vochtbestrijders vragen vaak veel geld. Een reden te meer om vooraf te weten of dit geld wel goed zal besteed zijn!
  • Objectief onderzoek vereist het nemen van voldoende stalen en correcte interpretatie van de bekomen gegevens. Meten is weten!
  • De expert dient de noodzakelijke ervaring en bouwkundige kennis te bezitten om het onderzoek te voeren. Let dus op voor de zelfverklaarde 'vochtexperten'!
  • En tenslotte... het internet. U vindt er heel veel informatie, maar slechts heel weinig correcte informatie. Laat u dus adviseren!