← Terug naar overzicht Producten

Professioneel injectiesysteem tegen optrekkend vocht

RDS70 injectiesysteem tegen opstijgend vocht

Een nauwe samenwerking met specialisten en professionele uitvoerders stelt ons in staat om steeds opnieuw met innovatieve oplossingen voor de dag te komen.

In 2000 heeft SB solutions een totaal nieuw concept geïntroduceerd: 

Injectie tegen optrekkend vocht met een hooggeconcentreerde emulsiegel, beter bekend onder de naam DRYZONE.  

Als pionier van de gel-technologie heeft SB solutions het verhaal van de injectie tegen optrekkend vocht herschreven en geherdefinieerd, met alleen maar voordelen voor zowel uitvoerders als eigenaars. In een korte tijdspanne heeft deze injectietechniek dan ook een belangrijke plaats verworven in de wereld van de vochtbestrijding.

Het continue streven naar de meest optimale systemen voor de professionele aannemer heeft geleid tot de ontwikkeling van een geïntegreerd professioneel injectiesysteem dat de uitstekende DRYZONE gel incorporeert: RDS70

RDS70 injectiegel in handige box van 5 liter
kenmerken en toepassingen:

RDS 70-injectiegel is een op en top professioneel product op basis van Dryzone, een lang beproefd product met zorgvuldig geselecteerde silanen en siloxanen. RDS 70-injectiegel is verkrijgbaar in een handige 5 liter box. Eén box is equivalent aan 100 liter traditionele injectievloeistof. De speciaal ontworpen verpakking maakt overgieten en omroeren overbodig, en houdt de gel steeds afgesloten van de lucht, ook wanneer de box op de injectie-unit staat. Een lege box wordt in een mum van tijd vervangen.

RDS70 injectie-unit
Door de handige injectie-unit beschikt de vakman over een polyvalent gereedschap om vochtige muren op de meest professionele manier aan te pakken. Een performante Graco-membraanpomp gekoppeld aan een compacte en geluidsarme compressor maakt van de RDS 70-injectie-unit een kwaliteitsinstrument. Uitvoeringssnelheid, bediening, ergonomie én efficiëntie, kortom de RDS 70-injectie-unit is dé standaard.

RDS70 Service en support.
SB solutions heeft zich doorheen de jaren opgeworpen als dé specialist op het gebied van vochtbestrijding in gebouwen. Onze know-how  stellen wij volledig ten dienste van onze klanten. Binnen het RDS 70 systeem bieden we onze klanten een totaalpakket van diensten aan, gaande van opleiding en bijscholing van het personeel tot diagnose en advies over de meest efficiënte oplossingen voor vochtbestrijding. 

Voordelen:

RDS 70® - INJECTIEGEL

 • Beproefde en gepatenteerde, hydrofoberende Dryzone emulsiegel voor de injectie van muren tegen capillair optrekkend vocht.
 • Snelle uitvoering: bij het injecteren geen wachttijden tot verzadiging.
 • Het metselwerk droogt sneller, want met RDS70 brengt men geen grote hoeveelheden dragende vloeistof in de muur.  
 • Boren in een  mortellaag: het is de mortel die het water transporteert en niet de steen!
 • Op voorhand perfect te berekenen hoeveelheid injectiegel.
 • Kleine boorgaten in de voegen: geen schade aan de steen bij zichtmetselwerk.  
 • Hoge concentratie aan actief ingrediënt silaan en siloxaan.
 • Optimale diffusie via het aanwezige muurvocht en door de dampfase van de silanen.
 • Geen toepassingslimieten: RDS 70 is efficiënt in met vocht verzadigd metselwerk. (zie WTA test)
 • Werkzaam op volle baksteen, holle baksteen, snelbouwsteen, poroton, betonsteen,  cellenbeton, klakzandsteen, natuursteen...
 • Stabiele formulatie - shelf-life 1 jaar. 
 • Mens- en  milieuvriendelijk: de gel is VOC- vrij, watergedragen, heeft een heel lage  toxiciteit, is geurloos, niet bijtend en onontvlambaar.  > geen risico voor OPS of schildersziekte  
 • Zonder risico bruikbaar in bewoonde ruimten.
 • Weinig volume en gewicht te transporteren: één 5 liter box is equivalent aan 90 tot 100  liter injectievloeistof.
 • Geen verspilling of productverlies.
 • Uiterst handige verpakking in 5 liter box  - weinig afval.
 • SB Solutions: ervaring en know-how sinds 2001. Geen garantiegevallen!

RDS 70® - INJECTIE-UNIT

 • Volledig geïntegreerd systeem.
 • Multifunctionele, compacte en geluidsarme injectie-unit met professionele  uitstraling.
 • Compleet luchtdicht systeem van box tot injectienaald: geen verlies van productkwaliteit.
 • Corrosievrij: polypropyleen Graco membraanpomp, RVS onderdelen.
 • Geen onderhoud of reiniging tussen werven: de box blijft staan op de unit tot vervanging door een nieuwe, volle box.
 • Drukloos: geen terugslag - geen productverlies – geen doorslag doorheen muren.
 • Toepasbaar zonder risico op bevuiling
 • Eenvoudige toepassing – weinig kans op uitvoeringsfouten.
 • Perfect op voorhand te calculeren producthoeveelheid.
 • Geschikt voor muurdikte tot 100 cm.
 • Hoogwaardig Graco injectiepistool - bereik van 6m rondom de unit.
 • Heel hoog rendement: tot 3 x hoger dan met vloeibare drukgeïnjecteerde  producten.
 • Eenvoudig  te reinigen met water.

Er wordt heel wat onzin verkondigd over de relatie tussen de kwaliteit van een injectiegel en het percentage actieve stoffen in het product.

Zo wordt gewag gemaakt van 85 en soms 90 % actieve stof! Dit slaat nergens op, want crèmes met zoveel 'actives' zijn bijna niet te maken of daardoor vaak onstabiel. Bovendien gaat het bij injectieproducten om compleet andere criteria:

 • over welke actieve stoffen gaat het, en van welke kwaliteit?
 • in welke verhouding zijn ze aanwezig (silanen tov siloxanen) en helpen ze mekaar?
 • gaat het om een breed-spectrumproduct, is het werkzaam op eender welk bouwmateriaal, onafhankelijk van de aard, ouderdom, samenstelling, zoutbelasting, vochtigheidsgraad, alkalisch gehalte enz...?
 • gaat het om een stabiel product, met lange levensduur, en schift het niet in de verpakking?
 • blijft het product van de lucht afgesloten tijdens de verwerking, zodat geen actieve stoffen verloren gaan?

RDS70 beantwoordt aan al deze criteria. SB Solutions doet dus niet mee aan de wedstrijd om het hoogste percentage actieve stoffen, wegens totaal zinloos! Het is een louter verkoopsargument van hardsellers. 

Anderzijds wordt heen en weer gezwaaid met de testrapporten van het WTCB. AAA gels zouden de enige goede zijn... Een tip: let even op de hoeveelheid product die voor de test werd gebruikt, en hou er vervolgens rekening mee dat in de praktijk slechts even veel (of weinig) gel wordt aangebracht als bij RDS70. Sommige producten halen een AAA rating met 5 liter product per m2 muurdoorsnede, of 5 x zoveel product als bij een RDS70 behandeling.

U kan vertrouwen op RDS70 : 21 jaar ervaring zonder één enkel garantiegeval!

This is some text inside of a div block.