← Terug naar overzicht Producten

Waterafstotende behandeling voor gevels

STORMDRY gevelcrème

STORMDRY is een diep indringende waterafstotende crème voor het impregneren en beschermen van metselwerk en beton.

STORMDRY is een diep indringende waterafstotende crème voor het beschermen van gevels. Het product werkt hydrofoberend, m.a.w. de poriën van het materiaal blijven open zodat de gevel op natuurlijke wijze kan 'ademen'. STORMDRY behoudt het originele uitzicht van het behandelde materiaal.

STORMDRY wordt in één enkele laag aangebracht met de verfborstel, verfrol of verfspuit. Nadat de crème is aangebracht dringt hij diep in het metselwerk om tenslotte te verharsen tot een kleurloze, waterafstotende barrière. 

Doorslaand vocht

Regenwaterinfiltratie doorheen metselwerk, ook doorslaand vocht genaamd, is een vaak voorkomend probleem in gebouwen. STORMDRY beschermt duurzaam tegen doorslaand vocht en heeft volgens het BBA rapport een levensduur van minstens 25 jaar!

kenmerken en toepassingen:
 • STORMDRY dringt diep in het materiaal. Deze diepe indringing heeft een aantal belangrijke voordelen:                

- verhoogde levensduur: in tegenstelling tot dunne coatings wordt STORMDRY niet aangetast door oppervlakte-erosie van de gevel, waardoor een langdurige bescherming (25 jaar!) gegarandeerd wordt.
- beter scheuroverbruggend vermogen: STORMDRY dringt in tot voorbij de diepte van kleine scheurtjes.

 • STORMDRY is doeltreffend op verschillende ondergronden

STORMDRY werd getest overeenkomstig EN ISO15148:2002 (E), waarbij de doeltreffendheid werd bewezen op beton, mortel, baksteen en zandsteen.

 • STORMDRY wijzigt het uitzicht niet

STORMDRY dringt langzaam in de ondergrond zodat na 12 tot 24 uur het originele uitzicht van het materiaal is teruggekeerd.

 • STORMDRY beschermt gedurende 25 jaar

Na intensief testwerk om de waterafstotende eigenschap van STORMDRY te bepalen na agressieve vorst-dauw cycli en UV blootstelling, verleende BBA een technische goedkeuring met voorziene duurzaamheid van de waterafstotende werking van STORMDRY van 25 jaar.

 • STORMDRY voorkomt vochtschade door na-isolatie van spouwmuren.

Na-isoleren van spouwmuren is 'in'. Mede dankzij de subsidiepolitiek. Een spouwulling met deze producten kan tot grote problemen leiden in het geval van doorslaand regenwater! Dus is een diepgaande hydrofobering van het buitenspouwblad met STORMDRY onontbeerlijk voor het droog houden van het gebouw!

 • STORMDRY beschermt tegen wateroverlast

STORMDRY kan worden toegepast om de weerstand van metselwerk tegen wateroverlast te vergroten, als onderdeel van een beveiligingssysteem tegen occasionele overstromingen. Stormdry vermindert de hoeveelheid water die doorheen het metselwerk kan dringen, zodat minder water hoeft te worden geëvacueerd.

Voordelen:
 • Eenvoudig aan te brengen
 • Waterafstotend
 • Reduceert warmteverliezen
 • Slechts één laag - tijdwinst!
 • Eenvudoge bepaling van de benodigde hoeveelheid: één liter / 5m2
 • Getest overeenkomstig EN ISO 15148:2002 op verschillende ondergronden: baksteen, mortel, beton, zandsteen
 • UV bestendig - lange levensduur
 • Dampopen: het materiaal blijft ademen
 • Diepe indringing - scheuroverbruggend
 • Bestand tegen alkali - kan worden aangebracht op pas gevoegde muren
 • Geproduceerd onder ISO 9001/14001 kwaliteits- en milieubeheerssysteem
This is some text inside of a div block.