Hoe kunnen we U helpen?
Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag!
Bedankt voor uw bericht.
Oops! Something went wrong while submitting the form
Bedankt voor uw bericht.
Oops! Something went wrong while submitting the form
Contactgegevens
Drie Sleutelsstraat 74
B-9300 AALST
België
+32 (0)53 41 70 13
info@sbsolutions.eu
← Terug naar overzicht Producten

Waterafstotende behandeling voor gevels

STORMDRY gevelcrème

STORMDRY is een diep indringende waterafstotende crème voor het impregneren en beschermen van metselwerk en beton.

STORMDRY is een diep indringende waterafstotende crème voor het beschermen van gevels. Het product werkt hydrofoberend, m.a.w. de poriën van het materiaal blijven open zodat de gevel op natuurlijke wijze kan 'ademen'. STORMDRY behoudt het originele uitzicht van het behandelde materiaal.

STORMDRY wordt in één enkele laag aangebracht met de verfborstel, verfrol of verfspuit. Nadat de crème is aangebracht dringt hij diep in het metselwerk om tenslotte te verharsen tot een kleurloze, waterafstotende barrière. 

Doorslaand vocht

Regenwaterinfiltratie doorheen metselwerk, ook doorslaand vocht genaamd, is een vaak voorkomend probleem in gebouwen. STORMDRY beschermt duurzaam tegen doorslaand vocht en heeft volgens het BBA rapport een levensduur van minstens 25 jaar!

kenmerken en toepassingen:
 • STORMDRY dringt diep in het materiaal. Deze diepe indringing heeft een aantal belangrijke voordelen:                

- verhoogde levensduur: in tegenstelling tot dunne coatings wordt STORMDRY niet aangetast door oppervlakte-erosie van de gevel, waardoor een langdurige bescherming (25 jaar!) gegarandeerd wordt.
- beter scheuroverbruggend vermogen: STORMDRY dringt in tot voorbij de diepte van kleine scheurtjes.

 • STORMDRY is doeltreffend op verschillende ondergronden

STORMDRY werd getest overeenkomstig EN ISO15148:2002 (E), waarbij de doeltreffendheid werd bewezen op beton, mortel, baksteen en zandsteen.

 • STORMDRY wijzigt het uitzicht niet

STORMDRY dringt langzaam in de ondergrond zodat na 12 tot 24 uur het originele uitzicht van het materiaal is teruggekeerd.

 • STORMDRY beschermt gedurende 25 jaar

Na intensief testwerk om de waterafstotende eigenschap van STORMDRY te bepalen na agressieve vorst-dauw cycli en UV blootstelling, verleende BBA een technische goedkeuring met voorziene duurzaamheid van de waterafstotende werking van STORMDRY van 25 jaar.

 • STORMDRY voorkomt vochtschade door na-isolatie van spouwmuren.

Na-isoleren van spouwmuren is 'in'. Mede dankzij de subsidiepolitiek. Een spouwulling met deze producten kan tot grote problemen leiden in het geval van doorslaand regenwater! Dus is een diepgaande hydrofobering van het buitenspouwblad met STORMDRY onontbeerlijk voor het droog houden van het gebouw!

 • STORMDRY beschermt tegen wateroverlast

STORMDRY kan worden toegepast om de weerstand van metselwerk tegen wateroverlast te vergroten, als onderdeel van een beveiligingssysteem tegen occasionele overstromingen. Stormdry vermindert de hoeveelheid water die doorheen het metselwerk kan dringen, zodat minder water hoeft te worden geëvacueerd.

Voordelen:
 • Eenvoudig aan te brengen
 • Waterafstotend
 • Reduceert warmteverliezen
 • Slechts één laag - tijdwinst!
 • Eenvudoge bepaling van de benodigde hoeveelheid: één liter / 5m2
 • Getest overeenkomstig EN ISO 15148:2002 op verschillende ondergronden: baksteen, mortel, beton, zandsteen
 • UV bestendig - lange levensduur
 • Dampopen: het materiaal blijft ademen
 • Diepe indringing - scheuroverbruggend
 • Bestand tegen alkali - kan worden aangebracht op pas gevoegde muren
 • Geproduceerd onder ISO 9001/14001 kwaliteits- en milieubeheerssysteem

Veelgestelde vragen

 • Wanneer gebruik ik best REPLA MESH en wanneer REPLA FLEECE?
  Klik hier voor een handige leidraad.

 • Moeten REPLA FLEECE banen met een overlap geplaatst worden?
  Neen, de banen van Repla Fleece worden tegen mekaar geplaatst, zonder overlap. De aansluitingsnaad wordt met de butyltape afgedicht.

 • Waarom is een REPLA systeem beter dan waterwerende pleisters?
  Pleisters, waterwerend of niet, en zelfs hydraulische kelderdichtingsmortels zijn altijd dampdoorlatend. Ze houden in de meeste gevallen vloeibaar water tegen, maar geen waterdamp waardoor het zout water uit de ondergrond kan verdampen. Hierdoor ontstaan zoutkristallen in de pleisterlaag. Deze kristallen groeien door tot het oppervlak en veroorzaken vaak 'zoutkringen'. Bovendien ontstaat vaak kristallisatie op het scheidingsvlak tussen ondergrond en pleisterlaag, waardoor zich druk kan opbouwen onder de pleisterlaag. Pleisters staan rechtstreeks in contact met de koude, vochtige ondergrond, waardoor condensproblemen kunnen ontstaan. REPLA is niet alleen een fysische barrière tegen vocht, zouten en andere besmettingen van de muur, maar het vormt ook een uiterst sterke, flexibele en rotbestendige basis voor pleisterwerk of gipskartonplaten. REPLA voorkomt hygroscopische vochtopname door het metselwerk en verminderd het risico op condensatie. 

 • Wat als ik geen REPLA FLEECE plaats na het injecteren tegen optrekkend vocht, maar ik laat de muur een tijd uitdrogen?
  Met het optrekkend vocht worden steeds hygroscopische zouten meegevoerd, en deze blijven achter in het metselwerk en het pleisterwerk van de getroffen muren. Zelfs wanneer een lange droogtijd wordt gerespecteerd blijven deze zouten in staat om vrij grote hoeveelheden luchtvocht te absorberen (net zoals keukenzout), vooral in de zomer bij warm en vochtig weer en dus heel hoge relatieve vochtigheid. Bij oude stellingen kan dit oplopen tot 200 liter water per m3 metselwerk. Dit kan de zouten opnieuw doen migreren naar het muuroppervlak, waardoor opnieuw schede ontstaat. Bijgaande foto's illustreren dit overduidelijk. In beide gevallen werden de muren geïnjecteerd, maar werd na een tijd herpleisterd zonder REPLA FLEECE.
Muur herstuct na droogtijd: de zouten kristalliseren toch uit en beschadigen de afwerking.
Nieuw stucwerk op geïnjecteerde muur: waar de zoutbelasting hoog is droogt het niet.
 • Is REPLA FLEECE beter dan andere verlijmde systemen, zoals bijvoorbeeld LDPE folie waarop twee pleisternetten zijn bevestigd met hechtingsband?
  Ja, want deze producten hebben enkele onmiskenbare nadelen tov REPLA FLEECE: 

  ■ Ze kunnen niet worden toegepast op permanent vochtig blijvende muren, dus is toepassing tegen grondkerend metselwerk of in kelders onmogelijk. 
  ■ Er is geen hechting van de pleister over het volledige oppervlak: enkel een hechtingsstrook om de 40 cm tussen de netten en de folie > dit geeft problemen bij het afsnijden en in hoeken: men moet aan de slag met dubbelzijdige kleefband, schaar, afdektape enz... met de nodige kans op vergissingen.
  ■ Er is geen helemaal geen dampdrukverdelend vermogen achter de folie. 
  ■ Er is absoluut geen mechanische hechting met de ondergrond: men is volledig afhankelijk van de kleefkracht op het besmette oppervlak van de muur.
  ■ De noodzakelijke overlappen zijn moeilijk te verwezenlijken. Veel snijvleriezen. 
  ■ De pleisters kunnen niet voldoende door het hechtingsnet dringen: er is slechts oppervlakkige hechting. Dus gevoelig voor beschadigingen

 • Zijn saneerpleisters een alternatief voor injectie tegen optrekkend vocht in combinatie met een Repla systeem? 
  Sommige fabrikanten (bv Hydroment) beweren dat optrekkend vocht kan behandeld worden met énkel en alleen een pleisterlaag. Injecteren zou meer kwaad doen dan goed. Deze beweringen zijn totaal onjuist: 
  ■ Injecties zouden 'extreme opstuwing van vocht onder de injectielaag' veroorzaken, en'extreme uitdroging boven de injectielaag'. Welnu, capillaire opzuiging kán geen opstuwing veroorzaken, dit is enkel mogelijk enkel bij drukkend grondwater, dwz onder de grondwaterspiegel. Ook extreme uitdroging is niet mogelijk, gezien de aanwezigheid van hygroscopische zouten in het metselwerk. Bovendien is metselwerk, zoals andere bouwmaterialen, altijd in evenwichtsvochtgehalte met de luchtvochtigheid. 
  ■ Kalk- en cementmortels zijn allebei hydrofiel en transporteren dus water door capillaire werking. Het is niet de uitdroging van mortel die maakt dat de 'mortel verbrokkelt en zijn hechtvermogen verliest' zoals wordt beweerd, maar de afwisseling van hydratatie en kristallisatie van de zouten aanwezig in de mortel. Dit fenomeen is gekend als 'uitkankeren' van metselwerk. Door het aanbrengen van een Repla-systeem wordt deze wisselwerking stilgelegd waardoor de situatie in het metselwerk gestabiliseerd wordt. Het louter aanbrengen van een heel dampopen pleistersysteem (renovatiepleister) verandert niets aan deze toestand en zorgt enkel voor een tijdelijke 'cosmetische' oplossing. Dat de oplossing vaak tijdelijk is illustreert deze foto:
This is some text inside of a div block.