← Terug naar overzicht Toepassingen

Schimmels en Condensatie

Schimmel en condenswerende coatings

Schimmels en Condensatie

Schimmelvorming is bijna altijd het gevolg van condensatie van overtollig luchtvocht op koude oppervlakken, op plaatsen waar de lucht niet of moeilijk kan circuleren.

Schimmels zijn micro-organismen die alomtegenwoordig zijn in de natuur. Ze worden binnengebracht in onze woningen door luchtstromen of door mens en huisdieren. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, bijvoorbeeld in aanwezigheid van vocht, kunnen deze schimmels zich ontwikkelen. Hierbij kunnen er sporen en soms zelfs gevaarlijke mycotoxines vrijkomen. Eén van de meest bekende signalen van de aanwezigheid van schimmels is het verschijnen van vlekken op de muren. Schimmels worden ook aangetroffen op voegen in keuken, badkamer, raam-en deurlijsten, op douchegordijnen, en in het algemeen op alle plekken met een hoge vochtigheidsgraad.

De mogelijke symptomen bij een blootstelling aan schimmels kunnen van persoon tot persoon verschillen. Meest voorkomend zijn: allergieën, astma, irritatie van neus, ogen en/of huid, neusloop enz.

Schimmels moeten niet enkel worden verwijderd, ze moeten best ook worden voorkomen! Dit kan enerzijds door een aanpassing van de levensstijl, anderzijds door het aanbrengen van een coating (verflaag) of de risicozones. En dit bij voorkeur zonder gebruik van schadelijke stoffen! KEFA biedt hier de ideale oplossing, met coatings die louter fysisch werken en condensatie van luchtvocht onmogelijk maken, zodat ook geen schimmels mer kunnen tot ontwikkeling komen. 

De onderliggende filosofie: Het KEFA Systeem is gebaseerd op de oude wetenschap dat de juiste materialen op de juiste plaats helpen om de vochtigheid te reguleren.

KEFA staat voor kwaliteit. Onze condenswerende coatings worden tijdens de productie aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Zoals ook de grondstoffen die ons worden aangeleverd.

De KEFA producten worden gebruiksklaar aangeleverd. Na verwerking ontstaan speciale oppervlakken met speciale eigenschappen. Deze zijn uniek en door uitvoerig onderzoekswerk en vknow-how uitgegroeid tot zeer effectieve producten.

Een sterk team zet zich in voor deontwikkeling en perfectionering van de condenswerende coatings. Een netwerk van experten staat in voor verdeling en technische ondersteuning voor de klanten. Deze ervaring wordt meegenomen bij de ontwikkeling van toekomstige producten.

Hoe kan je schimmels voorkomen?

Denk eraan dat schimmels niet altijd zichtbaar zijn en zich ook kunnen ontwikkelen op muren achter het behang, achter plinten en meubels, in kasten, op kledij, schoenen enz...

Sommige factoren bevorderen de ontwikkeling van schimmels:

 • Het leven in en gebruik van een woning/gebouw zorgt voor vochtproductie afkomstig van ademen, zweten, koken, wassen.
 • Gebrek aan ventilatie, waarbij de vochtige lucht binnen blijft.
 • Te grote temperatuurschommelingen binnen in een woning hebben condensatie van vocht tot gevolg, omdat de thermische inertie van het gebouw niet wordt benut: de muren en plafonds staan altijd koud.
 • De constructie van het gebouw zelf kan gebreken vertonen, zoals koudebruggen.
 • Woningen met vochtproblemen: natte bouwdelen staan steeds kouder en vormen een vergroot risico op condensatie en dus schimmelvorming.
 • Vochtige zones na eerdere overstromingen.
 • Nieuwbouwwoningen die te sterk geïsoleerd zijn.

Factoren die de ontwikkeling van schimmels helpen voorkomen:

 • Constante en gecontroleerde verluchting door de ramen op een kier te zetten, gebruik van ventilatieroosters of een mechanisch ventilatiesysteem.
 • Tijdens activiteiten die veel vocht produceren zoals douchen en koken zorgen voor extra verluchting, met aan- en afvoer van lucht!
 • Beperk zoveel mogelijk de vochtproductie binnen in de woning: geen was te drogen hangen binnenshuis. Verkies het drogen van het wasgoed buiten of met een droogkast (condens of met afvoer naar buiten). Bij het gebruik van     een condensatie droogkast blijft het noodzakelijk om voldoende te verluchten.
 • Zorg voor een constante verluchting op het ogenblik dat veel personen aanwezig zijn in een ruimte.
 • Bij vochtig of zeer koud weer mogen de bewoonde vertrekken niet te sterk afkoelen, een continue verwarming is wenselijk.
 • Los vochtproblemen zo snel mogelijk op.
 • Professioneel advies vragen bij restauratie of renovatie van het gebouw.

Als je woning al aangetast is door schimmels, dan is het aangeraden om risicopersonen (jonge kinderen, ouderen, personen met astma en luchtwegaandoeningen, personen met een verzwakking van het immuunsysteem) hier zo weinig mogelijk aan bloot te stellen, in afwachting van een definitieve oplossing.

Of contacteer ons