← Terug naar overzicht Producten

Vochtwering, ontkoppeling en afwerking van vochtige, zoutbesmette of beschadigde oppervlakken.

REPLA FLEECE gekleefd membraan

Muren

Het REPLA FLEECE membraan is dé oplossing voor het ontkoppelen van nieuw pleisterwerk op vocht- en zoutbelaste muren.
Na injectie van de muren tegen optrekkend vocht dient het muuroppervlak op de juiste manier te worden afgewerkt. De muur bevat immers hygroscopische zouten die enerzijds vocht uit de omgevingslucht aantrekken, en anderzijds voor schade zorgen wanneer ze uitbloeien of kristalliseren aan het muuroppervlak.
Repla fleece is water- en dampdicht en verhindert zowel de hydratatie als de krsitallisatie van de zouten. 

REPLA FLEECE wordt aangebracht tot minstens 30 à 50 cm boven de maximaal gemeten stijghoogte van het vocht in de muur. 

REPLA FLEECE wordt integraal tegen het muuroppervlak verlijmd door middel van een flexibele, watervaste poederlijm met variabele zetdikte. SB solutions beveelt Codex Power CX7 aan voor de verlijming. 

Het REPLA FLEECE membraan is een uiterst soepele en dunne noppenbaan, aan beide zijden voorzien van een speciaal voor deze toepassing ontwikkeld non-woven vlies, vlak gelast over de noppen aan de muurzijde, en in de noppen geperst aan de pleisterzijde. De innovatieve lijmvrije verbinding tussen non-woven en HDPE noppenbaan verzekert een veilige en permanente hechting van pleister of stucwerk met de ondergrond, en dit over de volledige oppervlakte van het systeem. 

REPLA FLEECE is hierdoor onklopbaar voor het afwerken van besmette muren dmv een pleisterlaag. Het resultaat is een perfecte afwerking met hoge mechanische weerstand. REPLA FLEECE kan onmiddellijk na plaatsing worden afgewerkt met één dunne stuclaag of cementpleister. 
Wil u liever droog afwerken dan kan ook (al dan niet geïsoleerde) gipskartonplaat of ander plaatmateriaal gebruikt worden voor de afwerking. Belangrijk bij toepassing op vochtige muren: REPLA FLEECE werkt dampdrukverdelend dankzij de luchtkanaaltjes tussen de noppen.

Gevels

REPLA FLEECE kan ook buiten worden toegepast op besmette muurdelen, bv voor het ontkoppelen van blauwe hardsteenplinten op zoutbelaste gevels. Het is evenwel niet de bedoeling om de volledige gevel met het membraan te bekleden omdat hierdoor het dampopen karakter van de gevel verloren gaat. 


Vloeren

REPLA FLEECE kan ook worden toegepast als (vochtwerende) ontkoppelingsmat voor vloeren, en voor het renoveren van vochtige en zoubelaste vloeren en ondergonden. De REPLA FLEECE mat fungeert als ontkoppelingsmat en scheuroverbrugging. Door REPLA FLEECE wordt de nieuwe vloerbekleding van de ondergrond ontkoppeld. Verder worden kleine scheuren in de ondergrond overbrugd en niet aan de nieuwe (tegel)vloer doorgegeven. Daardoor is REPLA FLEECE uiterst geschikt voor sanering van oude vloeren.

Door de noppenstructuur worden er luchtkanalen gecreëerd die zorgen voor dampdrukverdeling van vocht onder het membraan. De verdeling van de belasting op REPLA FLEECE gebeurt via de met kleefmortel gevulde noppen. Hierdoor worden de krachten rechtstreeks naar de draagvloer afgeleid waardoor de nieuwe vloerbedekking zwaar belast kan worden. Bij toepassingen met zware nuttige belasting en intensief gebruikt moeten de vloertegels berekend en gedimensioneerd worden in functie van de breuksterkte en de drukweerstand.

REPLA TAPE

De REPLA FLEECE banen worden koud tegen elkaar gemonteerd. De naden worden afgedicht met REPLA TAPE. Deze 1 mm dikke butyltape is langs één zijde voorzien van een non-woven fleece als pleisterdrager. Verkeerd geboorde gaten of kleine beschadigingen kunnen met stukjes tape gedicht worden.


CODEX POWER CX7 flexlijm

Voor het verlijmen van de REPLA FLEECE banen op de ondergrond bevelen wij het gebruik van CODEX POWER CX7 flexlijm aan. Deze lijm met variabele zetdikte bevat lichte vulstoffen om niveauverschillen tot 13 mm in de ondergrond te egaliseren. Codex wordt geleverd in zakken van 14 kg, goed voor 5 m2 tot maximaal 8 m² verlijming afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.

Opmerking in verband met de VOORBEREIDING van het oppervlak

Het is raadzaam om de dikte van de stuclaag op REPLA FLEECE zo weinig mogelijk te laten variëren, dit om bij droging krimpscheuren en vervorming te voorkomen. Daarom is het aangewezen om heel oneffen muuroppervlakken (bv oude verkruimelende baksteenmuren) vooraf te egaliseren met een - eventueel vezelversterke of sneldrogende - mortel. 
Na uitharding kan de laag Codex CX7 worden aangebracht en kan REPLA FLEECE op de ondergrond worden gekleefd.

kenmerken en toepassingen:
Toepassingen 
 • Afwerken van vochtige, besmette en zoutbelaste ondergrond met gips- of andere pleisters, natuursteen, plaatmateriaal enz.
 • Afwerken van muren na injectie tegen optrekkend vocht
 • Afwerken van vochtige muren tegen volle grond en keldermuren (zonder waterinfiltratie!)
 • Afdichten van muren in natte ruimtes (bv onder betegeling)
 • Scheuroverbruggend afwerken van oude en/of gebarsten muren (pleisterlaag extra bewapenen).
 • Ontkoppelen en afwerken van ondergronden onderhevig aan spanningen en krimp ten gevolge van temperatuur en vochtigheid (pleisterlaag extra bewapenen).
 • Ontkoppeling en vochtwering onder bevloeringen (tegels, natuursteen of houten vloeren)
Voordelen:
 • Vereist slechts minimale voorbereiding van de besmette of vochtige ondergrond (bv grondig verwijderen van gipsresten, eventueel egaliseren van de ondergrond)
 • Volledige verlijming garandeert een zeer hoge mechanische weerstand 
 • Extra verankering is mogelijk met REPLA plugs
 • Dampdrukverdelend door ingebouwde luchtkanaaltjes (1,5 L/m²) 
 • Kan onmiddellijk na plaatsing éénlaags en dun gestuct worden

Veelgestelde vragen

 • Wanneer gebruik ik best REPLA MESH en wanneer REPLA FLEECE?
  De informatie hierover vindt u terug in de Repla Folder. Zie 'Downloads' rechts bovenaan op deze pagina aub.

 • Moeten REPLA FLEECE banen met een overlap geplaatst worden?
  Neen, de banen van Repla Fleece worden tegen mekaar geplaatst, zonder overlap. De aansluitingsnaad wordt met de butyltape afgedicht.

 • Waarom is een REPLA systeem beter dan waterwerende pleisters?
  Pleisters, waterwerend of niet, en zelfs hydraulische kelderdichtingsmortels zijn altijd dampdoorlatend. Ze houden in de meeste gevallen vloeibaar water tegen, maar geen waterdamp waardoor het zout water uit de ondergrond kan verdampen. Hierdoor ontstaan zoutkristallen in de pleisterlaag. Deze kristallen groeien door tot het oppervlak en veroorzaken vaak 'zoutkringen'. Bovendien ontstaat vaak kristallisatie op het scheidingsvlak tussen ondergrond en pleisterlaag, waardoor zich druk kan opbouwen onder de pleisterlaag. Pleisters staan rechtstreeks in contact met de koude, vochtige ondergrond, waardoor condensproblemen kunnen ontstaan. REPLA is niet alleen een fysische barrière tegen vocht, zouten en andere besmettingen van de muur, maar het vormt ook een uiterst sterke, flexibele en rotbestendige basis voor pleisterwerk of gipskartonplaten. REPLA voorkomt hygroscopische vochtopname door het metselwerk en verminderd het risico op condensatie. 

 • Wat als ik geen REPLA FLEECE plaats na het injecteren tegen optrekkend vocht, maar ik laat de muur een tijd uitdrogen?
  Met het optrekkend vocht worden steeds hygroscopische zouten meegevoerd, en deze blijven achter in het metselwerk en het pleisterwerk van de getroffen muren. Zelfs wanneer een lange droogtijd wordt gerespecteerd blijven deze zouten in staat om vrij grote hoeveelheden luchtvocht te absorberen (net zoals keukenzout), vooral in de zomer bij warm en vochtig weer en dus heel hoge luchtvochtigheid. Bij oude stallingen bijvoorbeeld kan dit oplopen tot 200 liter water per m3 metselwerk. Dit kan de zouten opnieuw doen migreren naar het muuroppervlak, waardoor opnieuw schade ontstaat. Bijgaande foto's illustreren dit overduidelijk. In beide gevallen werden de muren geïnjecteerd, maar werden na de droogtijd opnieuw gestuct zonder REPLA FLEECE.
Muur herstuct na droogtijd: de zouten kristalliseren toch uit en beschadigen de afwerking.
Nieuw stucwerk op geïnjecteerde muur met hoge zoutbelasting.
 • Is REPLA FLEECE beter dan andere verlijmde systemen, zoals bijvoorbeeld LDPE folie waarop twee pleisternetten zijn bevestigd met hechtingsband?

  Ja, want deze producten hebben enkele onmiskenbare nadelen tov REPLA FLEECE: 

  ■ Ze kunnen niet worden toegepast op permanent vochtig blijvende muren, dus is toepassing tegen grondkerend metselwerk of in kelders onmogelijk. 
  ■ Er is geen hechting van de pleister over het volledige oppervlak: enkel een hechtingsstrook om de 40 cm tussen de netten en de folie > dit geeft problemen bij het afsnijden en in hoeken: men moet aan de slag met dubbelzijdige kleefband, schaar, afdektape enz... met de nodige kans op vergissingen.
  ■ Er is geen helemaal geen dampdrukverdelend vermogen achter de folie. 
  ■ Er is geen mechanische hechting mogelijk met de ondergrond: men is volledig afhankelijk van de kleefkracht op het besmette oppervlak van de muur.
  ■ De noodzakelijke overlappen zijn moeilijk te verwezenlijken. Veel snijvleriezen. 
  ■ De pleisters kunnen niet voldoende door het hechtingsnet dringen: er is slechts oppervlakkige hechting. Dus gevoelig voor beschadigingen

 • Zijn saneerpleisters een alternatief voor injectie tegen optrekkend vocht in combinatie met een Repla systeem? 

  Sommige fabrikanten beweren dat optrekkend vocht kan behandeld worden met énkel en alleen een pleisterlaag. Injecteren zou meer kwaad doen dan goed. Deze beweringen zijn totaal onjuist: 
  ■ Injecties zouden 'extreme opstuwing van vocht onder de injectielaag' veroorzaken, en'extreme uitdroging boven de injectielaag'. Welnu, capillaire opzuiging kán geen opstuwing veroorzaken, dit is enkel mogelijk enkel bij drukkend grondwater, dwz onder de grondwaterspiegel. Ook extreme uitdroging is niet mogelijk, gezien de aanwezigheid van hygroscopische zouten in het metselwerk. Bovendien is metselwerk, zoals andere bouwmaterialen, altijd in evenwichtsvochtgehalte met de luchtvochtigheid. 
  ■ Kalk- en cementmortels zijn allebei hydrofiel en transporteren dus water door capillaire werking. Het is niet de uitdroging van mortel die maakt dat de 'mortel verbrokkelt en zijn hechtvermogen verliest' zoals wordt beweerd, maar de afwisseling van hydratatie en kristallisatie van de zouten aanwezig in de mortel. Dit fenomeen is gekend als 'uitkankeren' van metselwerk. Door het aanbrengen van een Repla-systeem wordt deze wisselwerking stilgelegd waardoor de situatie in het metselwerk gestabiliseerd wordt. Het louter aanbrengen van een heel dampopen pleistersysteem (renovatiepleister) verandert niets aan deze toestand en zorgt enkel voor een tijdelijke 'cosmetische' oplossing. Dat de oplossing vaak tijdelijk is illustreert deze foto:
Na enige tijd komen de zouten doorheen de (dampopen) saneerpleister.
This is some text inside of a div block.