Hoe kunnen we U helpen?
Wenst u meer informatie? Wij helpen u graag!
Bedankt voor uw bericht.
Oops! Something went wrong while submitting the form
Bedankt voor uw bericht.
Oops! Something went wrong while submitting the form
Contactgegevens
Drie Sleutelsstraat 74
B-9300 AALST
België
+32 (0)53 41 70 13
info@sbsolutions.eu

Disclaimer

Website terms and conditions

1. All information displayed on this site is for your personal use only. You may not modify, distribute, transmit or publicly display any of the information.

2. You should assume that everything displayed on this web site is copyrighted unless otherwise indicated. You may not use such copyrighted works except as provided in these terms and conditions without the written permission of SB Solutions bvba.

3. SB solutions bvba neither warrants nor represents that use of any information displayed on this site will not infringe rights of third parties.

4. SB solutions bvba makes no warranties or representations as to the accuracy of information displayed on this site.

5. Your use of, and results derived from, the information on this site are at your risk.

6. SB solutions bvba is not liable for any damages whatsoever arising out of your access to, or use of, this site.

Copyrights

Door deze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met de gebruiksvoorwaarden

De bezoeker van deze site mag de informatie op het scherm bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Hoewel de grootste zorg werd besteed aan de inhoud, kunnen auteurs en uitgevers niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van de informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien. De informatie op deze site kan op elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht van alle teksten op deze site bij auteur en uitgever SB solutions B.V.B.A. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteur.

Privacybeleid

Dit is de website van SB solutions BV.

Ons postadres is PENNEBAAN 9, 9308 HOFSTADE-AALST - BELGIE

Ons B.T.W.-nummer is BE 0472.075.640

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam (internet domain name) en uw e-mailadres (indien u uw email adres nalaat).Bij een bezoek aan onze website bewaren wij- uw naam, e-mailadres en adresgegevens als u boodschappen/vragen plaatst op deze website- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren- per email: info@sbsolutions.eu- per telefoon: +32(0)53/41.70.13- per fax: +32(0)53/41.70.12- per brief: Pennebaan 9, B-9308 Hofstade-Aalst, België.

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:- telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886,- per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel,- online: www.robinsonlist.be

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met- ons bedrijf zelf- het Comité van Toezicht van het BDMV (per e-mail via privacy@bdma.be of per post op dit adres: BDMV, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B 46, 1020 Brussel)- de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Waterloolaan 115, 1000 Brussel)

Het verzamelen van persoonlijke informatie 

Wij verzamelen via de contactformulieren op onze websites de volgende informatie: 

- Naam -  Voornaam - Postadres - E-mailadres -  Telefoon / fax - Ondernemingsnummer

- De persoonlijke informatie die we verzamelen via formulieren en door de interactiviteit tussen u en onze website wordt enkel en alleen gebruikt voor het realiseren van de verkoopsovereenkomst, of om ons toe te laten u te contacterenom op uw vraneg te antwoorden. Zij worden niet gebruikt voor commerciele doeleinden. 

Log-bestanden en cookies 

Wij verzamelen bepaalde informatie via logbestanden (log-bestand) en koekjes (cookies). Het is vooral de volgende informatie: 

IP Address -  Besturingssysteem - Bezochte pagina’s - Tijdstip en de dag van de verbinding 

Het gebruik van dergelijke bestanden stelt ons in staat een betere service en persoonlijk onthaal te bieden door tracking en statistiek. 

Recht van verzet en intrekking 

We zijn toegewijd om u met recht van verzet en intrekking met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. 

Het herroepingsrecht wordt gedefinieerd als de mogelijkheid voor gebruikers te vragen dat hun persoonlijke gegevens niet meer opgenomen worden, bijvoorbeeld in een mailinglijst. 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op hoger vermelde contactgegevens. 

Recht van toegang 

We zijn toegewijd aan erkenning van het recht van toegang en rectificatie aan de betrokkenen wensen te zien, te wijzigen of hun informatie over hen te verwijderen. 

Veiligheid 

De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Mensen die werken voor ons zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen, maken we gebruik van de volgende maatregelen: 

- SSL (Secure Sockets Layer) 

- Access management – bevoegd persoon 

- Computer back-up 

- Gebruikersnaam / wachtwoord 

- Firewalls en Internet security software.

We zijn toegewijd aan het behoud van een hoge mate van vertrouwelijkheid door de integratie van de laatste technologische innovaties om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Wetgeving 

Wij verbinden ons ertoe de wettelijke bepalingen in de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy te respecteren.