← Terug naar overzicht Toepassingen

Gevels Hydrofoberen en beschermen

Beschermen van baksteen- en betongevels tegen doorslaand vocht.

Gevels Hydrofoberen en beschermen

Behandelingen met waterwerende middelen vormen een klasse van restauratie-ingrepen die wijd verspreid toegepast worden. Deels door hun eigen succes hebben ze, door een té wijde verbreiding, vaak een kwalijke reputatie gekregen.En vaak worden ze eveneens toegepast met verwachtingen die te hoog gespannen zijn. Die niet ingevulde verwachtingen komen de reputatie uiteraard niet ten goede. Nochtans is het een gevelbehandeling die, mits oordeelkundige toepassing van de juiste producten en vooral met realistische verwachtingen, uitermate geschikt is om de toestand én de duurzaamheid van een gebouwgevoelig te verbeteren.Het gebruik van een goed product is natuurlijk cruciaal.

Men dient ook onderscheid te maken tussen onderhoudsproducten die een vorm van hydrofobering en bescherming bieden, zoals de Nanodry producten, en diep indringende hydrofoberende producten met heel lange levensduur zoals Stormdry.

WAT IS DOORSLAAND VOCHT?

Regenwaterinfiltratie doorheen metselwerk, ook doorslaand vocht genaamd, is een vaak voorkomend probleem in gebouwen. Een probleem dat zich overigens steeds vaker voordoet bij recente gebouwen met spouwmuren, maar waar de spouwisolatie onzorgvuldig werd aangebracht. Ook verkeerd geplaatste spouwhaken zorgen vaak voor doorslag naar het binnenspouwblad, met schade aan het interieur tot gevolg.Meer en meer duiken problemen op bij het na-isoleren van spouwen met schuim, vlokken of korrels! Daarbij  is het van het grootste belang om het isolatiemateriaal droog te houden! 

De oorzaken van doorslaand vocht:

  • Poreuze steen door veroudering en verwering
  • Gebarsten bakstenen en gedegradeerde mortel en voegen
  • Constructiefouten en defecten: beschadigde dakgoten en afvoeren, lood- en zinkwerken, raamaansluitingen, open voegen...

De symptomen van doorslaand vocht:

Het meest voorkomend symptoom is vochtvlekken of 'zweetvlekken ' op de binnenzijde van gevels. Metselwerk dat vochtig staat ten gevolge van doorslaand vocht kan ook volgende symptomen vertonen:

  • vermindering van de thermische weerstand > warmteverliezen en condensatieproblemen!
  • schimmels en mossen op de gevel
  • vorstschade
  • houtrot
  • witte uitbloeiingen op de gevel
  • schade aan pleisterwerk en afwerking
  • stralingskoude en onbehaaglijk gevoel
Of contacteer ons