Diensten

Diagnose van vochtproblemen

Het advies van buildwise (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) is duidelijk:

“Ongeacht het belang van de vastgestelde problemen dienen de ingrepen vooraf gegaan te worden door een volledige diagnose van de vochtoorzaken, teneinde de gegrondheid van deze of gene ingreep en zijn prioriteit na te gaan.”

Vochtproblemen kunnen allerhande oorzaken hebben: bouwvocht, condensatie, hygroscopiciteit van materialen, hygroscopiciteit van zouten in materialen, infiltraties langs daken of doorheen muren, opstijgend vocht, lekken, spatwater, overbrugging, doorslag enz. Soms ook een combinatie van verschillende oorzaken!

Een grondige diagnose van de toestand van het gebouw is een absolute noodzaak, teneinde alle oorzaken van vochtschade te kunnen identificeren en lokaliseren.

Wij verwijzen naar de Technische Voorlichtingsnota 252 van het WTCB.
'Vocht in gebouwen - Bijzonderheden van opstijgend vocht'.

Waarom een diagnose?

Het belang van een degelijke voorafgaande diagnose kan niet genoeg benadrukt worden. Dit geldt voor gebouwen in het algemeen en in het bijzonder voor oude gebouwen, vooral als men geconfronteerd wordt met vochtschade. Vochtschade, die bovendien vaak meerdere oorzaken heeft, kan zich namelijk vrij ver van de vochtbron manifesteren. Bovendien kunnen verschillende vochtoorzaken gelijkaardige gevolgen hebben: degradatie van bouwmaterialen, verpoedering of onthechting van afwerkingslagen, uitbloeiingen, schimmelvorming, een algemeen gebrek aan comfort door de hoge relatieve luchtvochtigheid ...

Zelfs wanneer de oorsprong van de schade vanzelfsprekend lijkt, is het van essentieel belang dat alle mogelijke vochtoorzaken overlopen en gecontroleerd worden voor elke werf. Men moet hierbij rekening houden met een mogelijke wisselwerking tussen de verschillende vochtoorzaken. De voorafgaande diagnose zal meer in detail uitgewerkt worden naarmate de werven groter zijn. In bepaalde gevallen is deze voorstudie vrij tijdrovend en vereist ze staalnames, analyses (ter plaatse of in een laboratorium) en de interpretatie van de behaalde resultaten door een expert.

Deze diagnose houdt in:

 • vaststellen en analyseren van de symptomen
 • vochtmetingen (radiofrequentie en weerstand)
 • deskundig interpreteren van de resultaten
 • bepalen van de risico's of mogelijke oorzaken van de vochtproblemen
 • voorstellen van één of meer adequate technieken voor de oplossing van het probleem
 • facultatief: vastleggen van deze gegevens in een verslag met vermelding van de uit te voeren werken

SB solutions baseert zich voor de diagnose op de Oostenrijkse norm B 3355 inzake muurdrooglegging, op de Technische Voorlichtingen van het W.T.C.B.

Vochtmetingen

Wij kunnen volgende metingen uitvoeren:

 • Vochtmeting met radiofrequentie: methode die toelaat snel vocht op te zoeken. (Protimeter Reachmaster Pro en FLIR MR176)
 • Vochtmetingen op hout (WME)
 • Vochtmeting door weerstand in de diepte: aan de hand van sondes kan tot +/- 10 cm diepte in de muur worden gemeten
 • Meten van de relatieve luchtvochtigheid
 • Dauwpuntbepaling
 • Bepalen van het oppervlaktedauwpunt om het risico op condensatie te bepalen
 • Bepalen van capillair en hygroscopisch vochtgehalte door gavimetrie op boorstalen, in combinatie met semi-kwantitatieve zoutbepaling. (labo-methode)

Info & Tarieven

Stuur aub een e-mail met korte beschrijving van het probleem en de ligging van het goed. Wij zenden U per kerende mail de informatie en offerte door.