Anatomie van een DPC-crème tegen optrekkend vocht - wat maakt Dryzone superieur?

Anatomie van een DPC-crème tegen optrekkend vocht - wat maakt Dryzone superieur?

Hoe werken DPC*-crèmes?

Op siliconen gebaseerde chemische vochtwerende lagen in metselwerk (Damp-proof course of DPC's) werken door te diffuseren in de poriën van bakstenen en mortel. Zodra het actieve bestanddeel van de DPC in de muur is gediffuseerd, reageert het chemisch met de aanwezige mineralen om hydrofobe ketens van moleculen te vormen. Met de juiste hoeveelheid van de juiste chemische stof kan over de hele lengte van de muur een ononderbroken DPC tot stand worden gebracht.

Een hydrofobe barrière voorkomt dat grondwater via capillaire werking door de grond omhoog komt en schade door optrekkend vocht veroorzaakt.

 

Wat is silaan?

Silanen zijn leden van de siliconenfamilie met zeer kleine moleculen. Door hun grootte kunnen zij diep in baksteen doordringen. Eenmaal binnen katalyseert een alkalische omgeving (zoals een mortel met portlandcement)de omzetting van silaan in silanol. Deze silanolpolymeren condenseren vervolgens tot polysiloxanen, waar ze zich hechten aan het oppervlak van de mortelporiën. Zodra de binding is gevormd, wordt het oppervlak waterafstotend.

In oudere bakstenen muren met niet-alkalische mortel hardt zuiver silaan langzaam uit tot polysiloxaan. In muren met hoog alkalisch niveau bestaat het risico dat producten met alleen silaan sneller uitharden dan ze zich verspreiden - wat resulteert in een slecht gevormde chemische DPC.

Dit betekent dat silaan alleen moeite heeft om zich effectief genoeg te verspreiden om een ononderbroken chemische DPC te vormen.

 

Wat is siloxaan?

Siloxaan (beter bekend als silicone) staat bekend om zijn age oppervlaktespanning, hoge stabiliteit en vermogen om een oppervlak metweinig hechting te vormen. U gebruikt siloxanen waarschijnlijk in het dagelijksleven; het zijn gebruikelijke ingrediënten van shampoos en conditioners. In dewereld van de vochtwering vormen siloxaanpolymeren de basis van de crème diesilaan in de poriën van mortel brengt. Siloxaan kan werken in muren met hoge enlage alkaliteit. Het mist echter het spreidend vermogen van silaan.

 

Silaan/Siloxaan - het optimale team voor chemische vochtwering

Een geformuleerd evenwicht van silaan en siloxaan verhoogtde mortelcompatibiliteit van silaan met behoud van zijn hydrofobe kwaliteiten.

In onafhankelijke tests waarbij de verspreiding en doeltreffendheid van injectieproducten tegen optrekkend vocht in muren werd gemeten, werkte siliconencrème met 90% efficiëntie voor verspreiding en doeltreffendheid. (uit"Can a Wet Wall be Injected in an effective Way?" door B. Lubelli,R.P.J. van Hees en A. Hacquebord in Hydrophobe VI, 2011).

In onafhankelijke tests waarbij de prestaties van de spreiding van verschillende silaan mengsels werden gemeten (uit "Reactive Transportof Silanes in Cement Based Materials" door Oehmichen, Gerdes enWefer-Roehl in Hydrophobe V), resulteerde de verhoging van de oppervlaktespanning in silaan/siloxaan geïnjecteerd in cementmortel in een verdere en snellereverspreiding. Het is deze kwaliteit die zorgt voor een sterkere chemischevochtwerende laag.

In het advies van de Duitse adviesraad WTA(Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft) over de waterafstotende behandeling van poreuze materialen werden de voor- en nadelen van elke behandeling tegen optrekkend vocht op basis van siliconen uiteengezet.

 

Siliconenverbindingen in crème-vorm (zoalssilaan/siloxaan mengsels) hadden de langste lijst van voordelen:

- Hoge concentratie

- Nauwkeurige toepassing

- Lange contacttijd

- Vooraf gedefinieerde aangebrachte hoeveelheid hydrofobe component

 

Dryzone DPC crème werd door de WTA getest voor de behandeling tegen optrekkend vocht in sterk verzadigde muren (tot 95%) met alkalische kalkmortel. Met overduidelijk succes. Ondanks het verzadigingsvochtgehalte van de testmuur overtrof Dryzone de minimumvereisten welke door dit Duitse onderzoeksinstituut zijn vastgesteld.

In 2000 pionierde Safeguard Europe met silaan/siloxaan mengsels met Dryzone DPC crème, en verfijnde doorheen de tijd hun efficiëntie verder met Dryrod DPC staafjes als meest recente ontwikkeling. Laten we onsverdiepen in die unieke silaan/siloxaan formulering om uit te vinden waarom het zo goed werkt.

 

Hoge sterkte wint, maar…

Als u toepassing van een chemische vochtwerende crème overweegt, zorg er dan altijd voor dat de crème met hoge concentratie silaan/siloxaan gefromuleerd is.

Bij het vergelijken van vochtwerende crèmes zijn er twee afzonderlijke elementen waarmee rekening moet worden gehouden:

- De totale sterkte van het actieve ingrediënt in de bredere formulering

- De samenstelling van het actieve ingrediënt zelf

Een 100% actieve silaanformulering remt het vermogen van het product om uit te harden - wat leidt tot compatibiliteitsproblemen met huizenvan vóór 1940.  Omgekeerd zal een overwegend siloxaanoplossing moeite hebben om de muur effectief waterdicht te maken tussen de injectiepunten, wat leidt tot het falen van DPC en optrekkend vocht.

Alleen een correct samengestelde hoge concentratie van silaan/siloxaan kan een sterke en weerbare chemische vochtwerende laag tot stand brengen.

 

De valse besparing van silaan/siloxaan crèmes met lage sterkte

Safeguard heeft met succes het juiste mengsel van silaan en siloxaan geïdentificeerd voor een effectieve DPC. De markt is het daarmee eens- sinds Dryzone in 2000 het pad effende, zijn silaan/siloxaan crèmes de voorkeur geworden van vochtbestrijders wereldwijd.

De Dryzone formule van 63% silaan/siloxaan (in gewicht) is deskundig berekend voor een maximale verspreiding en prestatie bij gebouwen, onafhankelijk van hun ouderdom of type metselwerk. Sindsdien zijn er concurrerende crèmes met een lagere sterkte of goedkopere actieve stoffen op de markt gebracht. Deze lijken een voordeel te hebben wat de prijs betreft, hoewel de prestaties vaak te wensen overlaten.

Tevens zijn producten op de markt te vinden die beweren 80%actieve stof te bevatten, maar zoals hoger wordt uitgelegd is het niet het percentage maar de juiste samenstelling van actieve stoffen silaan/siloxaan die van belang is voor de doeltreffendheid en multi-inzetbaarheid van het product.

 

Vochtwerende DPC: de volgende generatie

Safeguard Europe is voortdurend gericht op innovatie op het vlak van sanering van de gebouwde omgeving. Dryzone vochtwerende crèmes zijn over de hele wereld getest. Volgens het bedrijf zijn ze de best getesteDPC-crème op de markt. Keer op keer hebben ze het beste weerstaan aan de experimenten en tests van de onderzoekers en wetenschappers. Safeguard heeftervoor gezorgd dat de wereld van de vochtbestrijding gehecht is aanvochtwerende crèmes, in tegenstelling tot de gevaarlijke vloeistoffen op basisvan oplosmiddelen uit de jaren 90 van vorige eeuw.

Een stap voorwaarts: Dryrod vochtwerende staven.

De Dryzone silaan/siloxaan formulering werd geoptimaliseerd en doorontwikkeld tot een uniek en gebruiksvriendelijk formaat dat een sterke chemische vochtwerende laag sneller en gemakkelijker dan ooit tevoren tot stand brengt: Dryrod.

In strenge laboratoriumtests heeft Dryrod bewezen beter te presteren dan alle geteste vochtwerende crèmes van concurrenten, en dit op een breed scala van substraten:  

- Waterverzadigde muren (tot 95%)

- Mortels met lage en hoge alkaliteit

- Mortels met lage en hoge porositeit

- Mortels op basisvan kalk of cement

 Meer info over Dryrod.

 

Copyright SB Solutions BV en Safeguard Europe Ltd.

 

 

Geschreven door:
Arch. Peter van Gysegem
Zaakvoerder SB Solutions